服務項目
◆ Dẫn điện, vật liệu chống tĩnh điện
◆ vết thương với các tấm, tấm tàu ​​sân bay với
◆ tác dụng lâu dài túi phim chống tĩnh
◆ liệu dẫn nhiệt
◆ Quản lý nhiệt
◆ dịch vụ đúc chuyên nghiệp đa quốc gia
◆ cung cấp đầy đủ các giải pháp công nghiệp composite polyme
Duyệt hồ sơ
    3Danh sách điều tra