Vui lòng nhấp chuột phải vào liên kết và lưu dưới dạng tệp mới
Bằng sáng chế
Tải về (166 KB)
Vật liệu nhựa nhiệt dẻo dẫn nhiệt và phương pháp sản xuất chúng
VẬT LIỆU NHIỆT CÓ DẪN NHIỆT VÀ PHƯƠNG PHÁP LÀM GIỐNG
Tải về (131 KB)
Hệ thống làm mát màng nước phun
HỆ THỐNG LÀM MÁT PHIM PHIM
Tải về (33 KB)
Thành phần nhựa dẫn nhiệt chống cháy
CÁC THÀNH PHẦN CÓ CẤU TRÚC NHIỆT VÀ PHẠM VI RÚT RA
Tải về (243 KB)
Tất cả các bóng đèn LED ngoại vi
BÓNG DIODE KHỬ MÙI ĐÈN ÁNH SÁNG ĐÚNG CÁCH
Duyệt hồ sơ
    3Danh sách điều tra