產品資訊
KennElec Tấm
Vật liệu bao bì điện tử được áp dụng cũng như mang khay Tray


Giải thích
Chi-Chun Kenner phát triển một loạt các PS và chất nền PC-dẫn điện và các tính chất chống tĩnh điện của băng vận chuyển, sử dụng trong thiết bị điện tử và ngành công nghiệp bán dẫn.

Đặc tính
1. liệu Ngoài ra dẫn, chống tĩnh điện và minh bạch
2. Tốt khả năng làm việc
3. Tốt độ cứng và độ dẻo dai cân đối
4. Ổn định kích thước tốt

KennElec Loạt
Nhóm quan hệ tình dục
giá trị tiêu tán tĩnh
Ứng dụng
8650
PS chống tĩnh điện trong suốt
E11 ~ E12
Thực hiện
8672
PS chống tĩnh điện trong suốt
≦ 1,0E + 13
8361
Minh bạch chống tĩnh điện vĩnh viễn PS / PC / trong suốt chống tĩnh điện PS
<E11
8269
PS / PS chống tĩnh điện vĩnh viễn trong suốt
E9
Duyệt hồ sơ
    3Danh sách điều tra